miércoles, 5 de junio de 2024

FUN AO MERCADO

 "FUN AO MERCADO A COMPRAR CAFÉ,

VEU A FORMIGUIÑA E PICOUME NUN...PÉ!!!"

ANIMÁDEVOS A CANTAR ESTA CANCIÓ0N COAS VOSAS FAMILIAS, E ACOMPAÑADE CO RITMO APRENDIDO:

🌞  Z  🌞  Z 

🌞 🌞 🌞 Z